Fjärde generationen jordgubbsodlare

2010 tog Anna och Torbjörn över jordgubbsodlingen, som ligger i Höör mitt i skåne, efter Torbjörns far Åke Johansson som i sin tur tog över efter sina föräldrar Henry och Gulli Johansson i början på 60-talet

När Gulli och Henry tog över efter Gullis föräldrar på 40-talet var odlingen i stort sett helt inriktad på plantproduktion och man sålde barrotsplantor över i princip hela landet under namnet Ekenäs egendom. Plantorna grävdes upp och sorterades för hand och distrubuerades i huvudsak med tåg direkt ut till kunderna. Denna typen av produktion pågick mer eller mindre under hela Gulli och Henrys tid som odlare men när Åke tog över hade bären, som mest hade varit en biprodukt tidigare, blivit mer intressanta mycket tack vare att det hade kommit fram bättre sorter där bären var mindre ömtåliga.

Under 60-70 och 80-talet plockades bären av mestadels skolungdomar och såldes i huvudsak till grossist  (Finnerödja Bär). Under 80-talet tog även själplockningen fart och blev snabbt ett populärt inslag. I början- mitten av 90-talet ökade andelen bär som såldes på den lokala marknaden och kring millenieskiftet startades försäljningen vi Coop i Höör. Idag säljs 80-90% på den lokala marknaden och även självplockningen blivit riktigt populär igen efter en nedåtgående trend de senaste 10-15 åren.